Τι σημαίνει η παροιμία "Γλώσσα γάρ οικεί όπου ό κουρεύς";


Η αρχαία αυτή παροιμία σημαίνει...

Απαντήσεις

Η γλώσσα κατοικεί όπου και ο κουρέας. Αναφέρεται στη φλυαρία των κουρέων.Προσθήκη νέας απάντησης