Τι σημαίνει η παροιμία "Γενάρη μήνα κλάδευε και λίγος μη γυρεύεις";


Απαντήσεις

Η λέξη «λίγος» ή «λίγωση» ή «χάση» σημαίνει τις μετά την πανσέληνο φάσεις της σελήνης, τη φθίνουσα σελήνη. Κατά τις δημώδεις δοξασίες το κλάδευμα πρέπει να γίνεται όταν γεμίζει η σελήνη. Εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο κατά τον Ιανουάριο, διότι ο μήνας αυτός είναι ο πιο κατάλληλος για κλάδευμα.Προσθήκη νέας απάντησης