Τι σημαίνει η παροιμία "Γείτονες άζωστοι έκιον, ζώσαντο δε πηοί";


Η αρχαία αυτή παροιμία σημαίνει..

Απαντήσεις

Η παροχή βοήθειας από τον γείτονα είναι ταχύτερη από του συγγενή.

Συνώνυμο: Άζωστος τρέχει ο γείτονας κι ο συγγενής ζωσμένος.Προσθήκη νέας απάντησης