Τι σημαίνει η παροιμία "Εχθρός δέ κάν καλά ποιήση, κακά έστιν";


Η αρχαία αυτή παροιμία σημαίνει...

Απαντήσεις

Ο εχθρός κι αν ακόμη σου κάνει καλό κακό σου κάνει. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις ενέργειες των εχθρών μας διότι πάντα εγκυμονούν κινδύνους.

Συνώνυμο: Φοβού τούς Δαναούς καί δώρα φέροντας = λέγεται για ανθρώπους, απέναντι στους οποίους πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός, παρά τη φιλική διάθεση που δείχνουν.Προσθήκη νέας απάντησης