Τι σημαίνει η παροιμία "Έχει ο καιρός γυρίσματα, κι ο μήνας εβδομάδες";


Απαντήσεις

Ο καιρός, μεταβαλλόμενος, μεταβάλλει και τις περιστάσεις.

Συνώνυμο (αρχαία): Έχει ό ενιαυτός μήνας δύω καί δέκα.Προσθήκη νέας απάντησης