Τι σημαίνει η παροιμία "Επετάχθη η γριά απ' τον φράχτη, με τη ρόκα, με τ' αδράχτι";


Απαντήσεις

Λέγεται για φλύαρες γριές που παρεμβαίνουν στις συνομιλίες των άλλων κατά τρόπο παραστατικό.Προσθήκη νέας απάντησης