Τι σημαίνει η παροιμία "Έπεσε το λάδι μας μέσα στην καμπάσα μας";


Απαντήσεις

Λέγεται για πράξεις που φαίνονται ότι προξενούν ζημιά, ενώ στην ουσία δεν είναι ζημιώδεις.

Συνώνυμο (αρχαία): Οίκοθεν οίκαδε = από το σπίτι προς το σπίτι.Προσθήκη νέας απάντησης