Τι σημαίνει η παροιμία "Ελέφαντα έκ μυίας ποιεί";


Η αρχαία αυτή παροιμία σημαίνει...

Απαντήσεις

Κάνει τη μύγα ελέφαντα. Λέγεται γι' αυτούς που με τα λόγια τους μεγαλοποιούν και τα πιο ασήμαντα πράγματα.

Συνώνυμο: Κάνει την τρίχα τριχιά.Προσθήκη νέας απάντησης