Τι σημαίνει η παροιμία "Έκατσε η πομπή στις στράτες κι αναγέλα τους διαβάτες";


Απαντήσεις

Λέγεται για εκείνους που ενώ οι ίδιοι είναι καταγέλαστοι, έχουν το θράσος να ειρωνεύονται και να γελούν σε βάρος των άλλων.

Συνώνυμα:

  • Κάθισε η τσιμπλού στη στράτα και γελά τη μαυρομάτα
  • Εμείς γελούμε δώδεκα, κι εμάς τριάντα έξι
  • Αναγελούμε δεκαοχτώ και μας γελούνε χίλιοι
  • Ο αράπης τον αράπη μαυροτσούκαλο τον λέει
  • Εγώ γελώ τους δώδεκα και δεκατρείς εμένα
  • Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα
  • Έκατσε η τσουκάλα να γελάει την κουτάλα
  • Του κόσμου το περίγελον αναγελά τον κόσμο


Προσθήκη νέας απάντησης