Τι σημαίνει η παροιμία "Εί Θεοί διαλέγονται τή τών Ελλήνων γλώττη χρώνται";


Η αρχαία αυτή παροιμία σημαίνει...

Απαντήσεις





Αν (και) οι θεοί (ακόμα) μιλούν όπως οι άνθρωποι (ε, τότε και εκείνοι) τη γλώσσα των Ελλήνων χρησιμοποιούν (Κικέρων).



Προσθήκη νέας απάντησης