Τι σημαίνει η παροιμία "Έφτασε κι ο τρυγητής, ξαπόστασ' ο δραγάτης";


Απαντήσεις

Σταμάτησε να επαγρυπνεί για τη φύλαξη των αμπελιών.Προσθήκη νέας απάντησης