Τι σημαίνει η παροιμία "Δίνει του σκύλου άχερα και του γαϊδάρου κόκαλα";


Απαντήσεις

Πολλοί δεν μπορούν ή δεν ξέρουν πώς να μοιράσουν τα πράγματα ή τα δώρα τους.

Συνώνυμο (αρχαία): Κυνί δίδως άχυρα, όνω δ' οστέα (Αποστολ. Χ. 31).Προσθήκη νέας απάντησης