Τι σημαίνει η παροιμία "Δεν είδ' από τα μάτια, και θα ιδεί απ' τα φρύδια";


Απαντήσεις

Αυτός που εγκαταλείπεται σε δεινή κατάσταση από τους δικούς του δεν έχει ελπίδα σωτηρίας από τους ξένους.

Συνώνυμο: Τα μάτια αφού τα 'χασα, τα φρύδια τι τα θέλω.Προσθήκη νέας απάντησης