Τι σημαίνει η παροιμία "Βρήκα πεθερά που πίνει, τύφλα μου, κι αν με περάσει";


Απαντήσεις

Το είπε μια νιόνυφη, που της άρεσε το κρασί, και βρήκε τώρα πεθερά μεθύστρα. Έτσι κι εμείς νομίζουμε τον εαυτό μας ανόητο, αν δεν ξεπεράσουμε τις ανοησίες των άλλων.

Συνώνυμα:

  • (αρχαία) Έκ τών ομοίων οί κακοί γαμούσιν αιεί
  • Όποιοι ομοιάζουν συμπεθεριάζουν


Προσθήκη νέας απάντησης