Τι σημαίνει η παροιμία "Βρέχ' ο Θεός και φταίν' οι μήνες";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που αποδίδουν τα αίτια στα αποτελέσματα της αιτίας.Προσθήκη νέας απάντησης