Τι σημαίνει η παροιμία "Βγενάδες και γάιδαροι, έναν μήνα έχουν χάρη";


Απαντήσεις

Οι βαγενάδες (βαρελάδες) χαίρονται τον Σεπτέμβριο, που έχουν πολλές παραγγελίες, οι δε γάιδαροι τον Μάρτη, που υπάρχει άφθονο χόρτο για τη βοσκή και λίγη δουλειά.Προσθήκη νέας απάντησης