Τι σημαίνει η παροιμία "Βάτος δεν ανταίνει στο σπίτι του";


Ανταίνει = εμποδίζεται

Απαντήσεις

Βάτος η οποία φέρεται σε κάποιο γυμνό σπίτι δεν βρίσκει κανένα εμπόδιο, διότι δεν υπάρχουν μέσα σ' αυτό ούτε ρούχα ή στρώματα, στα οποία να μπηχθούν τα αγκάθια.Προσθήκη νέας απάντησης