Τι σημαίνει η παροιμία "Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα";


Απαντήσεις

Λέγεται για περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί κανείς να μην υπακούσει.Προσθήκη νέας απάντησης