Τι σημαίνει η παροιμία "Βάρ' της νιας με την καλάμα, και της γριάς με τη ματσούκα";


Απαντήσεις

Λέγεται με την έννοια ότι τα παραπτώματα των μεν νέων πρέπει να κρίνονται με επιείκεια, των δε ηλικιωμένων, με πολύ αυστηρότητα.Προσθήκη νέας απάντησης