Τι σημαίνει η παροιμία "Αυτός μπορεί να βγάλει από τον τράγο γάλα";


Απαντήσεις

Λέγεται για ικανό άντρα που κερδίζει από επιχειρήσεις.

Συνώνυμα:

  • Κι από στέρφα γίδα, γάλα
  • Αυτός διαβάζει βουλωμένη γραφή
  • Βγάζει απ' τη μύγα ξίγκι
  • Βγάζει από κρύο φούρνο ζεστό ψωμί


Προσθήκη νέας απάντησης