Τι σημαίνει η παροιμία "Από ζουρλό και μεθυστή μαθαίνεις την αλήθεια";


Απαντήσεις

Η μέθη και η αφροσύνη αποκαλύπτουν τα κρυμμένα.

Συνώνυμα:

  • (αρχαία) Έν οίνω ή αλήθεια = η αλήθεια βρίσκεται στο κρασί. Λέγεται για το κρασί, διότι φανερώνει τον χαρακτήρα αυτών που μεθάνε. Ή με άλλα λόγια Μιλάει το κρασί • Οίνος και αλήθεια • Τό τή καρδία τού νήφοντος • Επί τής γλώττης τού πίνοντος.


Προσθήκη νέας απάντησης