Τι σημαίνει η παροιμία "Από ένα ξύλο φτιάνουν και φουρνόγτυαρο και κοπρόφτυαρο";


Απαντήσεις

Οι καλοί και οι κακοί είναι πλασμένοι από το ίδιο ζυμάρι, διαφέρουν όμως στο ήθος και στην καρδιά.

Συνώνυμα:

  • (αρχαία) Βαλανεύς τω αυτώ πυέλω τό τ' αγαθόν, τόν τε κακόν
  • Καπνός εκ παντός ξύλου


Προσθήκη νέας απάντησης