Τι σημαίνει η παροιμία "Απ' αγκάθι βγαίνει ρόδο, κι από ρόδο βγαίνει αγκάθι";


Απαντήσεις

Λέγεται όταν γονείς με κακό χαρακτήρα αποκτούν πολύ καλά παιδιά ή όταν καλοί γονείς αποκτούν, αντίστροφα, κακά παιδιά.

Συνώνυμα:

  • (αρχαία) Ουδέ πατήρ απίδεσιν ομοίϊος, ουδέ τι παίδες
  • Γέννησε με να σου μοιάζω
  • Είδες γιο και θυγατέρα, λόγιασε και τους γονείς
  • Κατά μάνα, κατά κύρη, έκαμαν και γιο Ζαφείρη


Προσθήκη νέας απάντησης