Τι σημαίνει η παροιμία "Άμμον θαλάσσης κοφίνω ζητείς μετρείν";


Η αρχαία αυτή παροιμία σημαίνει...

Απαντήσεις

Προσπαθείς να μετρήσεις με κοφίνι την άμμο της θάλασσας, ματαιοπονείς.Προσθήκη νέας απάντησης