Τι σημαίνει η παροιμία "Άλμη ούκ ένεστιν αυτώ";


Η αρχαία αυτή παροιμία σημαίνει...

Απαντήσεις

Αυτός δεν έχει καμία νοστιμιά. Λέγεται γι' αυτούς που δεν γίνονται αποδεκτοί στην παρέα.Προσθήκη νέας απάντησης