Τι σημαίνει η παροιμία "Άλλος ανάφτει τη φωτιά, κι άλλος την ανεμίζει";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που σπεύδουν να ανάβουν σκάνδαλα και φιλονικίες, επίσης, γι' αυτούς που διεκπεραιώνουν τα κακά που άλλοι άρχισαν.Προσθήκη νέας απάντησης