Τι σημαίνει η παροιμία "Άλλα μελετούν τα βόδια κι άλλα κάνει ο ζευγάς";


Απαντήσεις

Λέγεται για τις περιπτώσεις που συμβαίνουν μοιραία πράγματα, παρά τις αντίθετες ενέργειες μας.

Συνώνυμο: Άλλο εστοχάζετο ο βουβαλάρης και άλλο τα βουβάλια.Προσθήκη νέας απάντησης