Τι σημαίνει η παροιμία "Άλλα εις τα χείλη, κι άλλα στην καρδίαν";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που υποκρύπτουν τους κακούς, τους πονηρούς σκοπούς.

Συνώνυμο (αρχαία): Ή μέν γλώσσ' ομώμοκεν, ή δέ φρήν ανώμοτος.Προσθήκη νέας απάντησης