Τι σημαίνει η παροιμία "Αλιά που δεν έχει ψωμί, και τον πλακών' η νύχτα";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που προσδοκούν συνδρομή μετά την παρέλευση της ανάγκης και του κινδύνου.Προσθήκη νέας απάντησης