Τι σημαίνει η παροιμία "Ακαμάτρας χέρι ιδρώνει και ακαματερού ποδάρι;";


Απαντήσεις

Λέγεται για βόδι αροτήρα (που οργώνει), δηλαδή ο ακατάλληλος για όργωμα λόγω πάχους ή άλλης αιτίας.Προσθήκη νέας απάντησης