Τι σημαίνει η παροιμία "Αί χείρες αυτού επί πάντας και αί χείρες πάντων επ' αυτόν";


Η εκκλησιαστική αυτή παροιμία...

Απαντήσεις

αναφέρεται στους εριστικούς τύπους, οι οποίοι κινούν την έχθρα όλων.Προσθήκη νέας απάντησης