Τι σημαίνει η παροιμία "Αγόρασε σκοινί δίχως το βόδι";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που κάνουν άσκοπες αγορές και γενικά προβαίνουν σε άμυαλες ενέργειες.Προσθήκη νέας απάντησης