Τι σημαίνει η παροιμία "«Μπακαλάος και λάδι, δυο φαγιά, γυναίκα», είπε ο Μονόπολης στη γυναίκα του";


Απαντήσεις

Λέγεται μάλλον σατιρικά γι' αυτούς που με σχολαστικότητα κάνουν οικονομία.

(Μονοπόλης, το χωριό Μονοπολάτα Κεφαλληνίας).Προσθήκη νέας απάντησης