Τι σημαίνει η παροιμία "«Βλέπεις, σέμπρε;» «Βλέπει ο Θεός»";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που αυαθιρετούν ή αθετούν τις συμφωνίες τους και αδικούν τους αφελείς ή ανήμπορους.Προσθήκη νέας απάντησης