Τι σημαίνει η λέξη Ειρήνη;


Διαβάστε μία διαφορετική ερμηνεία της λέξεως Ειρήνη.

Απαντήσεις





Στις διεθνείς σχέσεις, περίοδος εξαπάτησης ανάμεσα σε δύο περιόδους μάχης.



Προσθήκη νέας απάντησης