Τι σημαίνει η λέξη Αρχιεσπίσκοπος;


Διαβάστε μία διαφορετική ερμηνεία της λέξεως Αρχιεσπίσκοπος.

Απαντήσεις

Αξιωματούχος της εκκλησίας κατά έναν βαθμό αγιότερος από τον επίσκοπο.Προσθήκη νέας απάντησης