Τι σημαίνει η λέξη Άνθρωπος;


Διαβάστε μία διαφορετική ερμηνεία της λέξεως Άνθρωπος.

Απαντήσεις

Ζώο τόσο χαμένο στον εκστατικό στοχασμό του γύρω από αυτό που νομίζει ότι είναι, ώστε παραβλέπει αναπόφευκτα αυτό που θα έπρεπε να είναι. Η κύρια απασχόληση του είναι η εξολόθρευση άλλων ζώων, καθώς και του δικού του είδους, το οποίο ωστόσο πολλαπλασιάζεται τόσο επίμονα και ραγδαία, ώστε να μολύνει όλη την κατοικήσιμη γη.Προσθήκη νέας απάντησης