Τι σημαίνει η λέξη Οβορός;


Τι είναι ο Οβορός;

Απαντήσεις

Ο οβορός είναι η περιφραγμένη αυλή του αγρόσποιτου, είναι και η μεγάλη αυλόπορτα· είναι και ο περίφρακτος τόπος όπου διανυκτερεύουν τα ζώα. Δάνειο από το σλαβικό obor, «στάβλος». Συχνή και η παραλλαγή βορός (διότι το αρχικό «ο» θεωρήθηκε άρθρο). Και σε πολλά τοπωνύμια, αν και μερικά έχουν μετονομαστεί.

Ο οβορός στη δημοτική ποίηση είναι το μέρος όπου συναντάει ο νέος την καλή του: «Αυτό τ' αστέρι το λαμπρό, που πάει κοντά στην Πούλια / αυτό μου φέγγει κι έρχομαι, κόρη μ', στον οβορό σου». Ο οβορός δείχνει τον νοικοκύρη, όπως στον Φωτεινό του Βαλαωρίτη: «πλατύς, καθάριος οβορός, ζωσμένος διπλολίθι». Και όπως λέει η παροιμία, «στον οβορό κοντά σκυλί και στο κελάρι σου κλειδί», χρειάζονται δηλαδή και προφυλάξεις.

Με την έννοια του περίφρακτου τόπου για τα ζώα, ο Κρυστάλλης ονειρεύτηκε στον Τσέλιγκα τον διάσημο στην εποχή του στίχου: «Να 'χω από πάλιουραν βορό και στρούγκα από ροδάμι», ενώ ο Καζαντζάκης στην Οδύσσεια λέει για μια κόρη που «τα βόδια χαιρετάει στους οβαρούς, τ' αλόγατα στους στάβλους».Προσθήκη νέας απάντησης