Τι σημαίνει η λέξη Μποβόρα;


Μάθετε την ερμηνεία της σπάνιας λέξεως Μπονόρα.

Απαντήσεις

Μπονόρα είναι επίρρημα που σημαίνει «νωρίς το πρωί». Μερικές φορές το βρίσκουμε διπλασιασμένο, για έμφαση: «να έρθεις μπονόρα μπονόρα», πολύ πρωί, νωρίς νωρίς. Δάνειο από τα ιταλικά (a buon ora). Σε παλιότερα κείμενα θα το δείτε και μπονώρα.

Στον Μακρυγιάννη διαβάζουμε ότι «έπιασαν τον πόλεμον από την αυγή μπονόρα και βάσταξε ως το δειλινό», και αλλού «την αυγή μπονόρα πήγαν οι Τούρκοι και άρχισε ο πόλεμος πολλά πεισματώδης». Ο Πολίτης δίνει την παροιμία: «Από μπονώρα στη δουλειά κι από νωρίς στο σπίτι».

Στα Επτάνησα ακούγεται ο ιταλοπρεπέστερος τύπος αμπονόρα. Για παράδειγμα, στην Τιμή και το χρήμα του Θεοτόκη, η σιόρα Επιστήμη παραπονιέται: «Εκατάλαβες μπελιάς αμπονόρα αμπονόρα, που να μην είχα σηκωθεί!» Ο τύπος αυτός ακούγεται και σήμερα· σε πρόσφατο ζακυθινό στιχούργημα που βρήκα στο Διαδίκτυο: «Δημοτικό Συμβούλιο εκάμανε στη χώρα κι εμένα με καλέσανε να πάω αμπονόρα».Προσθήκη νέας απάντησης