Τι σημαίνει η λέξη Μαξούλι;


Τι είναι το Μαξούλι;

Απαντήσεις

Μαξούλι είναι η εσοδεία, η συγκομιδή, το γεωργικό προϊόν, η παραγωγή. Η λέξη είναι πανελλήνια (και στην Κύπρο) και υπάρχει σε όλα τα παλαιότερα λεξικά, καθώς και στο νεότερο Μείζον, ωστόσο έχει κάπως παλιώσει. Από το τουρκικό mahsul, αραβικής αρχής, που έχει τις ίδιες σημασίες.

Στα μέρη με σχεδόν μονοκαλλιέργεια ενός είδους, όπως στη Λέσβο με την ελιά, το κακό μαξούλι σήμαινε λιμό. Οι καλές χρονιές λεγόντουσαν μαξούλια ή μαξουλοχρονιές, ενώ οι κακές κισίρια. Και σε ευχή: «Καλό μαξούλι να μας δώσει ο Θεός!» Η λέξη βρίσκεται σε πολλά λογοτεχνικά έργα, π.χ. στα Ματωμένα χώματα της Διδώς Σωτηρίου διαβάζουμε: «Τα πρόσωπα μικρών και μεγάλων λάμπανε από χαρά, μιας και τα μαξούλια μοσχοπουληθήκανε».

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, το μαξούλι ήταν λέξη θεσμική· έτσι τη βρίσκουμε και σε κείμενα με αρχαϊζουσα γλώσσα, όπως αυτό που διασώζει ο Καμπούρογλου, σε συμφωνητικό μοναστηριού: «καρπούσθαι δε και απολαμβάνειν και νέμεσθαι τας εξ αυτών προσόδους και γεννήματα και καρπούς και πάντα τα μαξούλια αυτού, μηδενός τολμήσαντος εναντιωθήναι αυτοίς ως κυριάρχαις του ιερού τούτου Μοναστηρίου».Προσθήκη νέας απάντησης