Τι σημαίνει η λέξη Δικηγόρος;


Διαβάστε μία διαφορετική ερμηνεία της λέξεως Δικηγόρος.

Απαντήσεις

Άτομο επιδέξιο στο να παρακάμπει τον νόμο.Προσθήκη νέας απάντησης