Τι σημαίνει η λειτουργία Smart Installation στα κλιματιστικά;


Αγόρασα ένα κλιματιστικό Samsung και μέσα στο manual λέει πως διαθέτει και λειτουργία Smart Installation. Τι σημαίνει αυτό;

Απαντήσεις

Smart Installation είναι η επαναστατική λειτουργία που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η βεβαιότητα μιας καλά εκτελεσμένης εργασίας σε γρήγορους χρόνους. Αποχαιρετήστε τη σπατάλη χρόνου. Με τα κλιατιστικά Samsung η εγκατάσταση είναι τέλεια ε την πρώτη προσπάθεια.

Πως λειτουργεί: Μετά την ολοκλήρωση τη ς εγκατάσταση ς, ο τεχνικό ς θα εκκινήσει από το τηλεχειριστήριο, τον αυτόματο έλεγχο του συστήματος . Το κλιματιστικό εκτελεί αυτόματα τους ελέγχους και αναφέρει τυχόν σφάλματα που οφείλονται στη σύνδεση, την ποσότητα ψυκτικού μέσου που υπάρχει και στη σωστή κυκλοφορία.Προσθήκη νέας απάντησης