Τι σημαίνει η λειτουργία good sleep στα κλιματιστικά;


Αγόρασα ένα κλιματιστικό της samsung και μέσα στο manual γράφει πως διαθέτει λειτουργία good sleep. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;

Απαντήσεις

Η λειτουργία αυτή ρυθμίζει τη θερμοκρασία στο δωμάτιο αναπαράγοντας την κα μπύλη της θερμ οκρασίας του σώ ματος κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, εξασφαλίζοντας έτσι την κατάλληλη σω ματική και ψυχική ανάπαυση, τα οφέλη τη οποίας μεταφράζονται σε αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας.Προσθήκη νέας απάντησης