Τι σημαίνει η λατινική λέξη "tacet";


Απαντήσεις

Η λατινική λέξη "tacet" σημαίνει "μεσολαβεί σιωπή (επικρατεί σιγή)".

Η λέξη χρησιμοποιείται στη μουσική, για να δηλώσει ότι ένα όργανο πρέπει να μείνει σιωπηλό για κάποιο χρόνο.Προσθήκη νέας απάντησης