Τι σημαίνει η λατινική λέξη "seclusit";


Απαντήσεις

Η λατινική λέξη "seclusit" σημαίνει "αθέτησε (οβέλισε, διέγραψε λέξη ή φράση)".Προσθήκη νέας απάντησης