Τι σημαίνει η λατινική λέξη "miscellanea";


Απαντήσεις

Η λατινική λέξη "miscellanea" σημαίνει "σύμμεικτα (συλλογή άρθρων, μελετημάτων κ.λπ. σε έναν τόμο)".Προσθήκη νέας απάντησης