Τι σημαίνει η λατινική λέξη "memorandum";


Απαντήσεις

Η λατινική λέξη "memorandum" σημαίνει "υπόμνημα".

π.χ. ο επόπτης υπέβαλε στην επιτροπή ένα memorandum, στο οποίο υποδείκνυε ποια μέτρα έπρεπε πάραυτα να ληφθούν.Προσθήκη νέας απάντησης