Τι σημαίνει η λατινική λέξη "identidem";


Απαντήσεις

Η λατινική λέξη "identidem" σημαίνει "συχνά (κατ' επανάληψη και κατά τον ίδιο τρόπο)".Προσθήκη νέας απάντησης