Τι σημαίνει η λατινική λέξη "emendatio";


Απαντήσεις

Η λατινική λέξη "emendatio" σημαίνει "διόρθωση (αποκατάσταση λέξης ή φράσης (σε χειρόγραφο κείμενο κατά την έκδοση του)).Προσθήκη νέας απάντησης