Τι σημαίνει η λατινική λέξη "delevit";


Απαντήσεις

Η λατινική λέξη "delevit (βραχ. del.)" σημαίνει "κατέστρεψε (εξαφάνισε, εξάλειψε)".

Στις εκδόσεις αρχαίων κειμένων το delevit (del.) δηλώνει: εξοβελίζει ή εξοβέλισε (μια λέξη ή φράση) κάποιος εκδότης από ένα συγκεκριμένο κείμενο, με τη δικαιολογία ότι κατά τη γνώμη του είναι εμβόλιμη.Προσθήκη νέας απάντησης